ตารางจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภูพานสกลนคร

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ-สกุล/หน่วยงาน/ส่วนราชการ

จำนวนคน/คณะ

13 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.มารีพิทักษ์สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน

500  คน

 

ร.ร.ตงเจี่ย จ.นครพนม

200  คน

14 กุมภาพันธ์ 2557

มมส.สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

                      15 คน   

18 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.บ้านนามูลฮิ้น จ.นครพนม

65  คน

19 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.บ้านภูตะคาม อ.ส่องดาว

110  คน

19-21กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.บ้านโพนจาน จ.นครพนม

156  คน

20 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.หนองหัวช้างวิทยา จ.บึงกาฬ

300  คน

21 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.บ้านชัยชนะ อ.ส่องดาว

                230  คน           

 

ร.ร.บ้านกลางนาเดื่อ อ.โพนนาแก้ว

85  คน

25 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.อนุบาลภัทรวรรณ อ.วาริชภูมิ

700  คน

27 กุมภาพันธ์ 2557

ร.ร.บ้านโพนแพง จ.นครพนม

158  คน

6   มีนาคม 2557

ร.ร.เทศบาลนครพัทยา ศรีราชา จ.ชลบุรี

550  คน

 

ร.ร.ส่องดาววิทยาคม

230  คน  

14 มีนาคม 2557

ร.ร.บ้านปลาหลาย อ.วานรนิวาส

80  คน

18 มีนาคม 2557

ร.ร.ธรรมบวรวิทยา อ.วาริชภูมิ

                    385  คน       

30 มีนาคม 2557

ร.ร.บ้านโพนสวางหนองแหน จ.นครพนม

120  คน

 

ร.ร.ดงบัง อ.คำตากล้า

71  คน

 

คณะเกษตรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

40  คน

31 มีนาคม 2557

ร.ร.บ้านมหาชัย จ.นครพนม

62  คน

 

ร.ร.บ้านนาตาแหนวดงยานวิทยา             จ.หนองบัวลำภู

91  คน

10 มกราคม 2557

ร.ร.บ้านม้า อ.สว่างแดนดิน

120  คน

 

ร.ร.บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี อ.บ้านม่วง

120  คน

 

ร.ร.ห้วยโทงดอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส

100  คน

 

ร.ร.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว จ.นครพนม

150  คน

 

ร.ร.ท่าแร่ศึกษา อ.เมืองสกลนคร

170  คน

 

ร.ร.บ้านด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ

100  คน

11มกราคม 2557

ร.ร.บ้านหนองผือ อ.อากาศอำนวย

100  คน

14  มกราคม 2557

ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

82  คน

 

ร.ร.บ้านโคกศรีแก้ว อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

59  คน

15 มกราคม 2557

ร.ร.ร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ

 268 คน

 

ร.ร.บ้านโนนสาขวัญ อ.สว่างแดนดิน

130  คน

 

ร.ร.บ้านทรายมูล อ.สว่างแดนดิน

132  คน

 

ร.ร.บ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

107  คน

18 มกราคม 2557

ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

333  คน

 

คณะจากสุพรรณบุรี

30  คน

23 มกราคม 2557

ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์

120  คน

24 มกราคม 2557

ร.ร.บ้านแสนสุขสามัคคี อ.คำตากล้า

 40 คน

 

ร.ร.บ้านโคกไม้ล้ม อ.อากาศอำนวย

50  คน

 

ร.ร.บ้านเชิงชุม อ.พรรณานิคม

60  คน

25 มกราคม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

60  คน

27 มกราคม 2557

ร.ร.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

400  คน

 

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ภูพานสกลนคร

หยุดเทศกาลสงกรานต์

ในระหว่างวันที่ 13  - 16  เมษายน   2557

Additional information